Welkom te CHORUS

In het CHORUS experiment bestuderen wij de wisselwerkingen van een pure neutrino bundel van een bepaald type (het muon neutrino), opgewekt door de CERN-SPS deeltjesversneller. Onze detector heeft een extreem hoge gevoeligheid om de aanwezigheid van een ander type neutrino aan te tonen (het tau neutrino), hetgeen een aanwijzing zou zijn voor het optreden van neutrino oscillaties. Ingeval wij een positief bewijs voor neutrino oscillaties vinden in CHORUS kunnen we de massa van het tau neutrino bepalen. Dat is dan een grote ontdekking en het zal een diepe invloed hebben op de deeltjesfysica, de astrofysica en op de kosmologie.

Terug naar de Welkom-pagina